PKN vol #21

událost na facebook

Deset inspirativních osobností v deseti svižných prezentacích. Dva modrátoři a spousta zajímavých setkání.

POZOR tentokrát výjimečně ve středu před státním svátkem. Místo bude upřesněno až těsně před akcí.

Přes dvacet let se věnuje skateboardingu, je jedním ze zakladatelů kolektivu Světadíl, se kterým před sedmi lety založili DIY scénu Světadílna, jejíž je vůdčí postavou a poslední dva roky je součástí týmu Budějovice 2028, se kterým  dovedli České Budějovice k zisku titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2028.


Mé jméno je  Ing. Jaroslav Brůžek, narodil jsem se 17. Listopadu 1967 a vystudoval jsem obor zahradnictví na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze a následně absolvoval v Lednici při Zahradnické fakultě MENDELU, roční kurz speciální dendrologie pod vedením prof. Pejchala. Již více jak 30 let se věnuji městské zeleni ve Strakonicích. V současné době pracuji na Městském úřadě ve Strakonicích jako vedoucí odboru životního prostředí, kde se nadále zabývám i péčí o veřejnou zeleň. Jsem členem  rady sekce správy zeleně Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Spolupracuji s celou řadou měst ale i jiných subjektů nejen u nás, ale i v zahraničí, a to na úseku správy veřejné zeleně. Publikuji v odborných časopisech jako např. Zahrada, park a krajina aj. Ve volných chvílích pak spolupracuji při návrzích sadovnických a krajinářských úprav.

 


OSTM neboli Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Panský dvůr a bývalé tvrze Mladějovice je zapsaný spolek, za kterým stojí hlavně rodina Durychova.

Spolek sídlí v areálu kulturní památky a má zájem o zlepšení jejího neutěšeného stavu.

Cílem spolku je zpřístupnění památky a jejího areálu veřejnosti a cílovým skupinám, hlavně dětem a znevýhodněným skupinám formou kulturních a společenských aktivit, včetně ubytování.

Spolek se nezabývá jen rozvoj samotné stavby, ale revitalizací zahrady okolo budov, na které pěstuje zeleninu a chová slepice a včely.

Spolku v průběhu let pomáhajím s financováním snu získané dotace z JIhočeského kraje, Ministerstva kultury a v roce 2021 byla podpořena rekonstrukce z Fondů EHP (“Norské fondy”)


Míra praží výběrovou kávu v Radošovicích u Strakonic. Jeho kávu můžete ochutnat v kafe krámku na Velkém náměstí ve Strakonicích nebo ve stánku Monte Cintu na mnoha venkovních akcích v blízkém i vzdálenějším okolí.


Šefan Schwarc je pedagog, školitel, mentor a psychoterapeut se zaměřením na transové, hypnotické stavy a Generative trance. Jako školitel vedl mnoho mezinárodních školení zaměřených na zážitkové učení a spiritualitu. V této oblasti pracuje již 20 let. Studoval teologii a následně studoval psychoterapii pod vedením Jitky Vodňanské (SUR), Františka Matušky (strategická, ericksoniánská hypnoterapie, systemická psychoterapie). Posledním terapeutickým výcvikem prošel v USA u Dr. Stephena Gilligana Generative transe work a Hero’s Journey. Jeho přístup je více o vedení k seberozvoji, sebeučení, vidění a uchopování vlastního potenciálu prostřednictvím zážitku, mentoringu a běžného transu – meditace. Vede s Renátou Trčkovou vlastní výcvik terapeuticko-pedagogických dovedností s názvem TERAPIE ZÁŽITKEM.


Zbyněk Skala /14.5.1974/, architekt, SPŠ stavební ve Volyni 1992, FA ČVUT 1998, od 2003 STA, projektový ateliér, s.r.o. ve Strakonicích a od 2018 Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o. v Praze, od 1999 do 2013 externě vyučující na SPŠ VOŠ Volyně, 1997 Hlávkova cena, od 2003 čestné uznání PRESTA za bytové domy pod Rennerovými Sady ve Strakonicích, polyfunkční domy v Čížové, hotel Biograf v Písku, nemocnici ve Strakonicích, administrativní budovu Znakon v Sousedovicích, rodinný dům Amerika 1 a Amerika 2 v Písku, cena ČSSI za rekonstrukci Brokova mlýna ve Vodňanech /MEVPIS/, cena ČAKIT za vzdělávací středisko pro dřevozpracující průmysl ve Volyni, 2021 titul PRESTA za polyfunkční dům Na Ohradě ve Strakonicích, 2021 titul stavba roku středočeského kraje za rehabilitační pavilon nemocnice v Benešově.


PROPAMÁTKY je nejviditelnější značkou/projektem neziskové organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s., kterou v roce 2007 založil Ing. Aleš Kozák z Písku, který dodnes působí jako ředitel a fundraiser. Od roku 2008 pořádáme odborné konference PROPAMÁTKY vždy zaměřené na konkrétní typ památek (kláštery, kostely, sladovny, pivovary, sýpky, větrné mlýny, nádraží, školy, radnice…). Letos v listopadu to budou historická kina v kině Hraničář v Ústí nad Labem.

Od 1. července 2010 se začal rodit projekt internetového portálu PROPAMÁTKY. V listopadu 2010 nastupují do nové redakce 3 první redaktoři, zpočátku pracuje v redakci 5 lidí, nyní je nás 11. Fungujeme jako sociální podnik, který aktuálně zaměstnává 8 lidí se zdravotním hendikepem z celé republiky.

1. října 2011 představujeme nový internetový portál PROPAMÁTKY. 25. dubna vychází první číslo čtvrtletníku PROPAMÁTKY. V květnu 2012 zahajujeme nový projekt MÁME VYBRÁNO o financování památek, který tvoří odborná konference a soutěž veřejných sbírek na obnovu památek. V říjnu 2014 zakládáme pro dárce KLUB PROPAMÁTKY. Pořádáme benefiční koncerty a dobrovolnické akce Den pro památku.

 

Spolupracujeme např. s Národním památkovým ústavem, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Koalicí Za snadné dárcovství nebo organizací Europa Nostra atd.

 

Redakce nebo redaktoři získali řadu ocenění v soutěžích Média na pomoc památkám, Zlatý středník nebo Péče o naše památky.


Prádelna je místem pro akce, setkávání a seberealizaci v srdci Českého Krumlova, kde může něco uspořádat každý. Otevřela v roce 2021 a za dva roky hostila více než 119 akcí, koncertů, promítání, výstav, přednášek, setkání. Funguje neziskově jen díky nadšení dobrovolníků. A to s cílem vrátit do centra turisticky zatíženého města život a vytvořit nejen pro místní, ale i návštěvníky autentický a originální prostor, kde lze pro ostatní snadno něco uspořádat či tvořit.

 

Cílem spolku je zajišťovat dostupnost prostoru Prádelny pro všechny skupiny obyvatel či institucí. Spolek je koordinátorem programu, který vzniká společným úsilím na základě potřeb a požadavků místních aktérů z okruhu Krumlováků. Právě možnost spoluvytvářet program a potkávat se aktivně se ukazuje jako účinný nástroj změny vnímání místa a posilování identity, což je dnes více než aktuální.

Jsme přesvědčeni, že místní nepotřebují další rozmanité programy a kulturní představení, kterých nejen město nabízí mnoho. Potřebují ale prostor, kde by se mohli scházet, bavit a společně něco vytvářet.