Arch Vader | ARCHWARS


//

About

Dnešní architektura v ČR nás všechny musí znepokojovat. Máme z toho baaaad feeling. Trápí nás, že přes všechno úsilí nedostává prostor projevit se v tom nejlepším světle, není vnímána jako kulturní veličina, která má radikální přesah do našich životů. Architektura se navzdory její historii a důležitosti dostává mimo hlavní proud. Většina „obyčejné“ české společnosti vnímá architekta jakou drahou, nedostupnou a zbytečnou instituci. To má za následek všeobecnou frustraci architektů, ale především rozmach zatemnělého stavění, rozmach arshitektů…

Česká společnost dnes nemá architekty za užitečné lidi. Absence architektů vypadá všude stejně – ať už v soukromé, či veřejné sféře. Setkáváme se s nejrůznějšími paskvily, nearchitekturou, lidovou tvořivostí. Architekti jsou často nahrazováni stavebními inženýry, kteří jsou dle Čechů levnější a schopnější. Jejich nové stavby jsou tudíž spíše technické, neupřímné, citově chladné a bezcharakterní. Z nich se pak často rodí i techničtí, neupřímní a citově chladní lidé.

Jelikož tedy dnes architekturu nikdo nechrání, nikdo se jí nezastává, je tu naše nová stránka na její podporu. Už ale nechceme jen dobré příklady. Chceme ty špatné. Chceme dehonestovat špatnou architekturu. Vyhlašujeme válku všem shitům a temné straně architektury!

Nejprve tu byla nekultura a lidé, kteří ji museli snášet. V těchto lidech se hromadila frustrace. Té frustrace bylo nahromaděno tolik, že se z ní zrodil Arch Vader. Architekt padouch, který se vysmívá všem urbanistickým, architektonickým a vizuálním blbostem. Výsměch, sarkasmus a z ní pramenící stud je motivací ke změně.
Join the arch side of the force!

www.archwars.cz