David Šmitmajer / Headless duplicated tapes


//

About

David Šmitmajer (nar. ve Strakonicích) vystudoval reklamní fotografii na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a obor audiovizuální studia na pražské FAMU. Věnuje se výrobě a duplikaci audiokazet a restaurování magnetických zvukových záznamů (viz headlessduplicatedtapes.cz). Působí v hudebních projektech Lovci lebek a Inocenc, dále je spoluautorem experimentálních filmových představení Labutí dezert, Lov na Boghora a Taran. V letech 2008-2014 bylo možné zahlédnout v některých českých galeriích jeho audiovisuální díla, např: | | | | | | | | | | | | | | | | | |, Fasciculus Fasciatum, Je mi to jedno, EEMP, Flagellum dei, Jedno z mých prvních děl, Holubi, Ascarid, atd… Žije a tvoří v Praze.

smitmajer.cz