František a Lucie Lebedovi / dotegg architekti


//

About

Architektonický atelier dotegg architekti vznikl v roce 2016 po desetileté spolupráci dvou spolutvůrců. Ing. arch. Lucie Lebedová absolvovala Fakultu architektury na ČVUT, Ing. František Lebeda vystudoval Pozemní stavby a architekturu na Stavební fakultě tamtéž.

dotegg architekti se snaží osobním a osobitým přístupem, mladými a nezávislými názory udělat z každého návrhu a realizace příjemnou vzpomínku. Jako architekti chtějí mít vizi a cíl, ale jsou si vědomi, že zakázku zpracovávají pro někoho. Cesta ke konečnému výsledku je tedy vždy otázkou dialogu a cíl přichází až při spokojenosti všech zúčastněných.

Jde nám především o to, aby kterýkoliv návrh byl zážitkem a užitkem v pozitivním slova smyslu nejen pro nás, ale především pro klienta.

Více na www.dotegg.cz.