Ivo Kraml | architekt


//

About

Ivo Kraml

(nar. 1964 ve Vimperku)

Jsem rodák z jižních Čech, architekt (VŠ studium na Fakultě stavební ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze na Škole architektury prof. E. Přikryla), podporovatel současné kvalitní architektury v historickém kontextu, vyznavač moderních přístupů v péči o kulturní památky. Jsem spoluzakladatelem Sdružení pro obnovu Dobrše a galerie Co Co. Aktivně spoluorganizuji kulturní dění regionu šumavského Podlesí. Propaguji odkaz spisovatele a dramatika Josefa Křešničky, lidového řezbáře a včelaře Josefa Macha, dlouholetého dobršského duchovního správce P. Martina F. Vícha, ale také třeba odkaz dobršského Čtenářsko ochotnického spolku Svornost. S očima otevřenýma a ušima nastraženýma sleduji kulturní dění napříč obory i regiony a rád glosuji.