Jan Kára


//

About

Narozen v roce 1953 ve Strakonicích, vyrůstal v Blatné. Po maturitě na strakonickém gymnáziu studoval na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze ekonomickou a sociální geografii (1972 – 1977). Geografii se věnoval i v následujících letech jako doktorant na stejné fakultě a posléze jako pracovník Geografického ústavu ČSAV (1982 – 1992). Počátkem 90. let minulého století zároveň působil po boku Josefa Vavrouška na Federálním výboru pro životní prostředí a byl mimo jiné členem československé delegace na “Summitu Země” (Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro 1992).

V roce 1994 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde se věnoval především OSN a dalším mezinárodním organizacím. V letech 1999 – 2003 byl vyslán do New Yorku jako zástupce stálého představitele ČR při OSN; zde se stal mimo jiné členem Komise OSN pro udržitelný rozvoj a přípravného výboru Světového summitu udržitelného rozvoje v Johannesburgu (2002). V dalších letech střídal pozice na ministerstvu zahraničí (ředitel odboru OSN v letech 2004 – 2007, ředitel odboru EU v letech 2011 – 2015) a diplomatické funkce na zastupitelských úřadech (velvyslanec ČR ve Švédsku v letech 2007 – 2011; velvyslanec a stálý představitel ČR při OSN v Ženevě v letech 2015 – 2019).

Působení na ministerstvu ukončil v létě 2020, jako důchodce žije střídavě v Praze a Blatné, programově spolupracuje například s Forem 2000, příležitostně se zapojuje do výuky geografie na přírodovědecké fakultě UK, angažuje se v několika nevládních organizacích a pravidelně přispívá do Blatnských listů. K jeho hlavním zálibám patří historie, regionalistika a cyklistika.