Jana Rohová


//

About

Pracuje již 30 let jako učitelka 1. stupně ZŠ. Posledních 17 let na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích. Snaží se stále učit nové věci a používat moderní metody vzdělávání tak, aby děti do školy chodily rády, a práce je bavila. Vyučuje matematiku Hejného metodou, vede klub nadaných dětí a vydává knihy. Ve školním roce 2019/2020 postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2020 a dostala se mezi 33 nejlepších učitelů v ČR.

Od roku 2021 vede Klub nadaných dětí ZŠ FLČ.

Matematiku vyučuje Hejného metodou. Společně s kolegyněmi připravuje dílny a ukázkové hodiny Hejného matematiky pro děti, rodiče i učitele. Věnuje se dlouhodobě žákům s nadáním (spolupracuje s Mensou ČR), žákům se specifickými potřebami i žákům cizincům. Před několika lety začala spolupracovat s nakladatelstvím Rabbe a skvělou ilustrátorkou Zuzanou Slánskou.

Publikační činnost: Moje první čtení (Fortuna 2012), Moje druhé čtení (Fortuna 2013), Předčtenářské dovednosti (Raabe 2018), Cesta kolem světa – pracovní listy s metodikou (Raabe 2019), Nový žák – cizinec v mé třídě (Raabe 2020), Dítě – cizinec v MŠ (Raabe 2021), Předškolák školákem ( Raabe 2021), Mluvnice pro žáka – cizince (Raabe 2022).Ve slovenském jazyce: Žiak – cudzinec v základnej škole (Raabe 2021) Cudzinec v materskej skole (Raabe 2022). V loňském roce vytvořila společně s Dr. Olhou Lysenkovou čtyřjazyčný obrázkový slovníček pro žáky, pedagogy a rodiče ( říjen 2022), který vychází zároveň v Čechách i na Slovensku. Poslední publikací jsou Diktáty a pravopisná cvičení s detektivním příběhem – Kuliferda (leden 2023).

Webináře a semináře: Nový žák- cizinec v mé třídě, Dítě- cizinec v mé třídě, Mluvnice pro žáka cizince, Hejného matematika – aneb matematika je jenom jedna, Žák – cizinec v mé třídě se zaměřením na ukrajinské žáky, Cesta kolem světa – celoroční projekt k rozvoji čtenářské gramotnosti.

E-book Žák – cizinec v MŠ i ZŠ (Raabe 2022)

Spolupracuje s agenturou Eduína, s Pedagogickým institutem, krajskými pedagogickými institucemi, pedagogickou poradnou v Táboře v oblasti žáků s nadáním. Vytvořila řadu online testů pro matematiku na 1. stupni ZŠ. Spolupracuje s Czech School in The World v USA a sítí českých škol ve světě. Také přednáší a publikuje pro Asociaci učitelů českého jazyka v Evropě a pro Dům zahraniční spolupráce. Publikuje i v dalších pedagogických časopisech.

Se svými žáky se účastní charitativních akcí a projektů. Spolupracuje se Srdcem pro Strakonice, které pomáhá nejen dětem v JČ.

Ve školním roce 2019/2020 postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2020 a dostala se mezi 33 nejlepších učitelů v ČR. Ráda cestuje, kreslí, čte, vymýšlí nové věci – nejen pro své žáky. Oporou je pro ni rodina, manžel, děti a vnoučátka.