Kateřina Kumble / Dotkni se koně


//

About

Kateřina Kumble / Dotkni se koně

Od školky měla sen být veterinářkou. Prošla cestu začínající v klasickém jezdeckém oddíle jako člen, brigádník, zaměstnanec. Pořídila si vlastní koně, pak v roce 2002 i farmu, průběžně se účastnila vytrvalostních dostihů, absolvovala spoustu různých kurzů a školení, udělala i spoustu chyb, které ji dovedly na nikdy nekončící cestu za co nejlepším porozuměním tělu a duši koně. Věnuje se například Dornově metodě pro zvířata nebo kraniosakrální osteopatii, vede kurzy a provozuje Farmu Mefisto ve Volenicích.

dotknisekone.cz