Lukáš Černý | sochař a restaurátor


//

About

Lukáš Černý, sochař a restaurátor na volné noze.
Je absolventem Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice, žije ve Volyni, kde se věnuje mj. regionální umělecké historii. Dlouhodobě se věnuje záchraně a obnově památek v regionu. Působí v rámci samosprávy města Volyně a aktivně spolupracuje s místním městským muzeem. Jeho zájmem je regionální mineralogie a historie restaurování.