Martin Chvosta | Svobodná lesní (ne)škola RÁJ


//

About

Martin Chvosta – zakladatel a průvodce RÁJE – Svobodné lesní (ne)školy u Zahorčic na Strakonicku, zakladatel Asociace lesních škol. Východiskem pro hodnoty Svobodné lesní školy je přesvědčení, že „svět je příznivý“ (důvěřujeme světu, že má smysl). Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu. Důvěra, jak ji chápeme, nutně ústí ve svobodu a v sebeřízení. Důvěra, že já i ostatní „jsou v pořádku“. Z toho vyplývá dovednost nebrat si věci osobně a respektovat autonomii a potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu

www.svobodnalesniskola.cz