Martin Kožnar / architekt


//

About

Martin Kožnar.
Pochází z Horažďovic. Architektura je jeho zálibou a prací. Pracuje na projektech různých měřítek a zaměření. Z těch větších urbanistických projektů lze vyjmenovat např. Studii rekonstrukce náměstí v Horažďovicích, obytný soubor Nová Chýně nebo aktuální soutěž na školku do Českého Brodu (společně s Tomášem Petráškem). Mezi menší projekty patří ekologické mobilní útulny Aranka, Madlenka a Jasněnka nebo altán městské knihovny ve Vamberku. Důležitými aspekty jeho práce je kontext, materiály, barevnost a řemeslo.
Některé projekty získaly ocenění.
Nepř. Cena za přínos k rozvoji architektury měst v rámci ceny Petra Parléře 2006 (náměstí Horažovice), společně s Petrem Kolářem. Národní cena za architekturu v kategorii rekonstrukce 2015 za galerii skla PASK v Klatovech, společně s Jiřím Bízou. Cena za mimořádný počin mimo kategorie-Designblok 2019, expozice hideandseek s mobilním projektem Aranka, uskupení hideandseek.

CV:

MgA. Martin Kožnar  (1980)  

Studoval FA ČVUT, AVU ŠA Emila Přikryla. Pracoval v ateliéru Rudolfa Netíka. Od roku 2004 se věnuje vlastní praxi,

2006-2013 Atelier25 s.r.o. s Jiřím Bízou. Od roku 2013 Martin Kožnar Architekt s.r.o./ www.martinkoznar.cz, spolupracuje s různými přáteli.

www.hideandseek.cz www.facebook.com/hideandseek.cz