Nela Korbelová


//

About

Výtvarnice a restaurátorka Nela Korbelová (roz. Vadlejchová) je rodačka ze Strakonic, na strakonickém gymnáziu maturovala v roce 2006. Po vystudování oboru Chemie konzervování-restaurování na Masarykově univerzitě v Brně pracovala pět let jako konzervátorka sbírkových předmětů v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Další dva roky působila jako konzervátorka ve Státním okresním archivu ve Strakonicích. Nyní se věnuje vlastnímu podnikání v různých řemeslných a výtvarných disciplínách. Neumí a nechce si vybrat jednu oblast tvorby, proto pracuje zároveň na replikách historických oděvů, na výrobě figurín, na restaurování starožitností, na knižních ilustracích nebo na malbě rodokmenů. www.nelakorbelova.cz