Paneláci | Martin Veselý


//

About

Panelová sídliště jsou nedílnou součástí národního kulturního dědictví, protože odrážejí významné urbanistické a architektonické principy poválečného modernismu a tvoří tak svébytnou paralelu k obytným komplexům budovaným po druhé světové válce na Západě. Přestože na nich dnes žijí více než tři milióny obyvatel České republiky, je zhodnocení jejich významu zcela nedostatečné.

Projekt představuje specifické hodnoty významných panelových sídlišť, což je předpokladem pro identifikaci s nimi a následnou participaci na jejich dalším vývoji. Projekt přispívá k ochraně a využití ojedinělého a dosud přehlíženého architektonického a urbanistického dědictví ve městech různých regionů České republiky a k začlenění této problematiky do všech stupňů vzdělávacího procesu.

Martin Veselý je urbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování. V rámci projektu Paneláci se věnoval tématům identifikace obyvatel se sídlištěm, sousedským vztahům a občanským iniciativám na sídlištích.

 

www.panelaci.cz