Barbora Kůtová a Julie Šišková


//

About

Grafoman je studentský časopis, jenž byl založen na jaře roku 2013 partou nadějných studentů strakonického gymnázia za spolupráce paní učitelky Bendlové. Autory všech článků a ilustrací jsou tedy právě studenti a chod magazínu je taktéž zcela v jejich režii. Mimoto čas od času organizují kulturní akce nebo realizují vlastní projekty. Za zmínku stojí projekt Kulturu nezastavíš, který proběhl na jaře tohoto roku a jehož cílem bylo podpořit místní umělce, podnikatele a restauratéry, kteří se nemohli během pandemie věnovat svojí práci. Důraz je kladen především na mapování aktuálního dění, a to i mimo půdu školy, na pečlivé zacházení s informacemi, tvůrčí psaní, ale také na fungovaní v kolektivu a vzájemnou spolupráci. Činnost magazínu za uplynulý čas Vám již tento pátek představí současná šéfredaktorka Barbora Kůtová a její levá ruka Julie Šišková. http://m-grafoman.cz/manifest