Štěpán Kovář / Eduba


//

About

Štěpán Kovář (1984) je představitelem již čtvrté učitelské generace ve svém rodě. Pradědeček byl učitel a reformátor českého školství na přelomu devatenáctého a dvacátého století, dědové z obou stran, babička i otec byli také učitelé.
Původně se zabýval orientalistikou, kulturní antropologií, a především klínovým písmem a starobabylonštinou. Přestože ho vášeň ke klínům a mrtvým jazykům orientu neopustila, stal se nakonec učitelem českého a anglického jazyka napříč všemi stupni vzdělávacího systému. Vášeň ke klínovému písmu a pedagogice spojil a založil jenskou základní školu EDUBBAA v Řepici. https://edubbaa.edupage.org/