Denisa Neubarthová / koncertní pěvkyně – mezzosopran


//

About

Denisa Neubarthová pochazí z jihočeského města Blatná. Její rodiče zde byli zaměstnáni ve zdravotnictví, otec zubař MuDr. Jiří Neubarth na zdejší poliklinice a matka, lékárnice PhMr. Eva Neubarthová v lékárně na náměstí. Denisa prožila v Blatné celé své dětství. Po základní škole T. G. Masaryka vedla její další studijní cesta přes konzervatoř v Teplicích až k mistrovské třídě paní prof. Slavíčkové do Prahy. Jako koncertní sólistka vystupovala v mnoha evropských metropolích. Sbírala také úspěchy například v produkci Vídeňské lidové opery, v operetě Vídeňská krev od Johanna Strauße provedené v Deutsche Theater v Mnichově, či v Tonhalle v Zurichu. Spolupracovala s Maďarskou filharmonií Debrecen, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou filharmonií Teplice a s dalšími. Často vystupovala v německy mluvících zemích, ve Francii, ale i v Blatné. V roce 2004 založila spolu s jejím manželem dirigentem Hansem Richterem orchestr Smetanovi filharmonici Praha, kde má Denisa funkci jednatele a sólistky. I když ji cesty osudu zavály do dalekého zahraničí, od roku 2019 se vrací natrvalo do rodného města, a to už s myšlenkou, jak vrátit růže do Blatné.