Martin Klajn / PREVENT 99 z. ú.


//

About

Martin Klajn (1979) se narodil ve Strakonicích. Od mládí byl neposedné dítě se sklonem k dobrodružství. Vyrůstal a s různě dlouhými přestávkami žije ve Lnářích. Jeho život je provázaný s jeho prací a navzájem se ovlivňují. Má rád své dva syny. Má rád Blatnou.

Je lektor, terapeut, ředitel služeb pro rodiny a děti v organizaci PREVENT 99 z. ú.

Vystudoval sociální práci a personalistiku. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik. Vedl několik sociálních služeb. Je průkopníkem primární prevence na základních školách. Mnoho let se věnoval zážitkové pedagogice a jejímu využití při práci s dětmi a delikventní mládeží. Zorganizoval a vedl několik úspěšných mezinárodních kurzů zaměřených na pedagogické a terapeutické využití zážitkové pedagogiky.

Založil sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17 v Blatné, kterou několik let vedl. Stál u zrodu stejných služeb ve Strakonicích a Vodňanech.