Jan Kára


//

About

Narozen v roce 1953. Vyrůstal v Blatné, kde chodil do základní devítileté školy; v letech 1968 – 1972 pak dojížděl do strakonického gymnázia. Po maturitě nastoupil na přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval ekonomickou a sociální geografii (1972 – 1977). Geografii se věnoval i v následujících letech jako doktorant na přírodovědecké fakultě a posléze v Geografickém ústavu ČSAV (1982 – 1992). Počátkem 90. let minulého století zároveň pracoval po boku Josefa Vavrouška na Federálním výboru pro životní prostředí a byl členem československé delegace na “Summitu Země” (Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro, červen 1992).

V roce 1994 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde se věnoval především mezinárodním organizacím. Z pozice ředitele odboru OSN byl v roce 1999 vyslán do New Yorku jako zástupce stálého představitele ČR při OSN; zde působil do léta 2003, mimo jiné jako člen Komise OSN pro udržitelný rozvoj a přípravného výboru Světového summitu udržitelného rozvoje v Johannesburgu (2002). V dalších letech střídal pozice na ministerstvu zahraničí (ředitel odboru OSN v letech 2004 – 2007, ředitel odboru EU v letech 2011 – 2015) a diplomatické funkce na zastupitelských úřadech (velvyslanec ČR ve Švédsku v letech 2007 – 2011; velvyslanec a stálý představitel ČR při OSN v Ženevě v letech 2015 – 2019).

Je čerstvý důchodce (od července 2020), přednáší na přírodovědecké fakultě UK a programově spolupracuje například s Forem 2000. Zároveň opravuje “rodný” dům v Blatné, kde chce trávit jako blatenský patriot co nejvíce času a věnovat se svým zálibám, mezi něž patří cyklistika, historie, hudba – a samozřejmě regionalistika. V Blatné se také příležitostně zapojuje do kulturního dění. S manželkou Danou má dvě dcery a tři vnoučata.