Jan Zákostelecký | architekt


//

About

Honza Zákostelecký je architekt. Vedlejším produktem jeho profese a chronického pozorování a dávání věcí do souvislostí jsou malé obrázky a drobné texty, které s obrázky většinou souvisejí.

Jan je strakonický rodák (*1967), absolvent strakonického gymnázia a pak i fakulty architektury ČVUT v Praze. V roce 2003 spoluzaložil strakonický projektový ateliér STA, jehož je dlouhodobým společníkem. Zároveň je od roku 2007 i partnerem volného architektonického sdružení VAS v Praze.

V profesi je týmový hráč a práci na projektech rozděluje na dvě etapy: vymýšlení a následné uspořádávání.

Jako svůj osobní relax proměňuje zachycené a vypozorované střípky okolního života a slov v rozmanitých souvislostech do drobných kreseb a textů.

Žije s rodinou ve Strakonicích a řeší rozmanité spektrum úkolů v rodném městě i daleko od něj.