Štěpán Kovář | pedagog


//

About

Štěpán Kovář (1984) je představitelem již čtvrté učitelské generace ve svém rodě. Pradědeček byl učitel a reformátor českého školství, děd, babička i otec byli také učitelé.

Původně se zabýval orientalistikou, kulturní antropologií, a především klínovým písmem a starobabylonštinou. Přestože ho vášeň ke klínům a  mrtvým jazykům orientu neopustila, stal se nakonec učitelem českého a anglického jazyka napříč všemi stupni vzdělávacího systému, tedy pro studenty od 3 let do, dokud jsou naživu a mají chuť se učit. Učí soukromě i ve škole, momentálně na Townshend International School. Má rád inovativní metody ve vzdělávání, a tak svůj volný čas věnuje zakládání nové moderní školy.