Jindřiška Černá


//

About

Jindřiška Černá / Krásy Šumavy, Stanislav Lacina
Náhoda po devadesáti letech. Příběh o propojení souboru diapozitivů ze sbírky volyňského muzea a rukopisu přednášky jednoho ze zakládajících členů KČT ve Volyni Stanislava Laciny.
Krásy Šumavy, turisticko-propagační přednáška se světelnými obrazy z pera Stanislava Laciny (1878-1955) v tiskové i audiovizuální verzi. Autentický text, unikátní snímky Šumavy a Pošumaví, mimořádné aktivity a zapálenost členů Klubu českých turistů ve Volyni v dobách první republiky. Díky mnoha obětavým lidem, kteří se na projektu nezištně podíleli můžete obdivovat nejen úžasné snímky staré Šumavy, ale rovněž zažít atmosféru prvních let po vzniku samostatného Československa – upřímné turistické nadšení a vlastenectví v nejryzejším slova smyslu.