Miroslav Růžička


//

About

Miroslav Růžička

Narozen 8.1.1987

Pocházím ze Čkyně, momentálně bydlím pátým rokem v Českých Budějovicích, kam jsem se přestěhoval po studiu

Jsem absolventem písecké filmovky (obor výtvarné zpracování animovaného filmu), v současnosti jsem studentem navazujícího studia tamtéž

Pracuji jako kurátor grafiky a vedoucí oddělení prezentace sbírek Alšovy jihočeské galerie

Zároveň si občas přivydělávám tvorbou ilustrací a spolupracuji s Jihočeským divadlem jako výtvarník

Zajímám se o kresbu, malbu, technologické postupy v grafice a tvorbu loutek. Většinu těchto činností dělám ve svém volnu pro vlastní potěšení a relaxaci. Největší inspiraci čerpám z přírody, kde hledám nejrůznější materiály a tvary. Dalším důležitým zdrojem mých nápadů je hudba, kterou osobně považuji za nejzásadnější umělecký projev, neboť je uměním okamžiku a nedovenu si bez ní svou práci představit

Co se týče animace, tak k té se postupně vracím díky studiu, zaznamenávám zde jistý tvůrčí posun od jednoduchých grotesek a situační komedie k experimentální animaci a nenarativním formám sdělení

Ve svém depozitáři v galerii, kde spravuji přibližně 14 000 grafických listů a kreseb, mne nejvíce zajímá meziválečné umění a tvorba současných autorů. Doufejme, že brzy budete moci navštívit výstavu, která objeví další zajímavé souvislosti této bohaté sbírky.