Velkobor / pěvecký sbor


//

About

Z historického hlediska vznikl pěvecký a chrámový sbor VELKOBOR velice dávno, v minulém století, ba co více, v minulém tisíciletí. Fakticky tento sbor vznikl v letech 1992 – 1995 zásluhou tehdejší ředitelky místní školy, paní Margarety Popelíkové. Ta dala dohromady skupinu žen z obce a jejího okolí, aby si pro radost zazpívala v místním kostele. Repertoár byl složen z kostelních a chrámových písní, od té doby má sbor v názvu pěvecký a chrámový. Velkoborský kostel byl prakticky jejich jediným působištěm. Jak šla léta, paní Popelíková odešla do důchodu a následně se v roce 2008 z naší obce odstěhovala. Tímto okamžikem byla činnost VELKOBORU zastavena. Vlivem šťastných náhod se v témže roce do Velkého Boru přistěhovala paní Radka Kočí, která byla čerstvou absolventkou Ostravské  lidové konzervatoře a v dané době měla obrovskou chuť a elán uplatnit a předávat získané znalosti a dovednosti. Jakmile se v obci zorientovala, činnost sboru obnovila a získala další zpěvačky a hudebnice. Obsazen je první, druhý i třetí hlas a podle daného koncertu jsou zpěvačky doprovázeny klavírem nebo klávesami, příčnou flétnou, případně kytarou. V repertoáru jsou církevní skladby, dále pak písně Karla Hašlera, Petra Ebena, Antonína Dvořáka, Josefa Čapky Drahlovského, Leoše Janáčka, Giuseppe Verdiho, K.H.Máchy, J.Brahmse, Jakuba Jana Ryby, Adama Michny z Otradovic a řady dalších známých textařů a skladatelů. Několikrát sbor účinkoval jako host při vystoupeních horažďovického pěveckého sboru Prácheň a vždy působil velice příznivým dojmem, nejen na diváky a posluchače, ale také na zpěváky a hudebníky tohoto vyhlášeného hudebního tělesa. Sbor má za sebou také dvě společná vystoupení s pěveckým a hudebním souborem LADA z Makova.
Prozatímním vrcholem činnosti v celé historii sboru bylo vystoupení na pražském Vyšehradě, na schodech posvátného Slavína. To se uskutečnilo 21. září letošního roku. K tomuto vystoupení došlo na základě spolupráce se správcem areálu Vyšehradu, panem Václavem Potočkem, který je zároveň tajemníkem veleslavného pražského SVATOBORU. Svůj podíl na zajištění tohoto koncertu měl i Zdeněk Papeš, vedoucí spolku PRAŽSKÝ SUŠIČAN.
Za dobu své činnosti vystupoval sbor na řadě míst, namátkou uvedu Mileč u Nepomuka, Chanovice, Pačejov, Svéradice, Oselce, Horažďovice, Strakonice, Rabí. Pro nejbližší období, vánoční koncerty, jsou připravena vystoupení v Olšanech, Horažďovicích, Rabí, Žihobcích, Bezděkově, Svéradicích, Budislavicích. Samozřejmě také na domácí půdě, ve Velkém Boru, vystoupí sbor při rozsvícení vánočního stromečku 1.12.2013 v 17.00 hod. a v kulturní síni „U Trčků“ 28.12.2013, také od 17.00 hodin. Na všechny uvedené plánované akce vás samozřejmě srdečně zveme.
Informace o nás naleznete na internetových stránkách www.sborvelkobor.webnode.cz

Více zde: https://sborvelkobor.webnode.cz/news/velkobor-v-klatovskem-deniku/