Petra Hoblová, Jiřina Kábová / Kulturní rašelina


//

About

Kulturní spolek Rašelina se ve svých aktivitách zaměřuje nejen na umění (divadlo, tanec, hudbu, film, vizuální umění, architekturu), ale i na péči o přírodu a krajinu, ve které žijeme. Podporují tradiční řemesla. Šíří osvětu o soběstačnosti. Vylepšují sousedské vztahy. A to všechno dělají s láskou a úsměvem, protože je to fakt baví… (https://www.kulturniraselina.cz/)